Powrót na górę
× Home O nas Oferta Kontakt

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Zaprezentowana poniżej polityka prywatności informuje o wszelkiego rodzajach informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony  internetowej i informuje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są prawa osób, których dane te dotyczą. Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (GDPR). Zgodnie z nim danymi osobowymi są wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych –Użytkownika. Są to przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.

 

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  będzie  Dorota  Wyganowska  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PR Square Agencja Badań Rynku i Public Relations Dorota Wyganowska (dalej jako: Administrator).

Administrator   pobiera,   przetwarza   i   wykorzystuje   dane   osobowe   tylko   w   zakresie dozwolonym przepisami GDPR albo innymi, obowiązującymi przepisami prawnymi, bądź też pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że celem przetwarzania danych osobowych są:

 

-przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;

-przeprowadzenie rekrutacji,

 

–na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. oraz,

–na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku;

–na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom;

–na podstawie Art. 6. ust 1 lit. b, jako zgody na realizację umowy.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Z   naszej  strony  internetowej  można  korzystać  bez  konieczności  podawania  danych osobowych.

Podawanie danych osobowych (takich jak np. imię i nazwisko, telefon, lub adres e-mail) na naszej stronie odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności.

 

Formularz kontaktowy

Odwiedzający  naszą  stronę  internetową  mają  możliwość  wypełnienia  formularza kontaktowego zawierającego dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.Wysłanie do nas wypełnionego formularza jest dobrowolne i stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych, w celu nawiązania współpracy.

 

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane prawem lub na czas niezbędny do realizacji zapytania Użytkownika.Po upływie tych terminów dane zostaną zablokowane lub usunięte.

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody niema wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy.

W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@prsquare.pl

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą wyłącznie od Pana/Pani.

 

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy i nie  jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy lub niemożność wykonania umowy już zawartej.

 

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza  strona  internetowa  korzysta  z narzędzia do z analizy statystyk Google  Analytics oferowanego przez Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. cookies, które są zapisywane na komputerze  użytkownika  i  umożliwiają  analizę  jego  ruchów  na  stronie  internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące ruchów na stronie internetowej (wraz z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W razie aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP urządzenia użytkownika jest jednak uprzednio skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych  państwach  będących  stronami  Porozumienia  o  Europejskim  Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres  IP  przekazywany  jest  do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystać te informacje do analizowania ruchów użytkownika na tej stronie w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.Użytkownik  może  zablokować  zapisywanie  plików  cookie    poprzez    zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu do Google  pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując Plug-in dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Pliki Cookies

Nasza  strona  internetowa  wykorzystuje  pliki  cookie.  Plik  cookie  jest  plikiem  tekstowym, wysyłanym podczas przeglądania danej witryny internetowej i zapisywanym na dysku twardym komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła odpowiedni serwer naszej witryny, przeglądarka internetowa komputera użytkownika wysyła z powrotem na serwer odebrany wcześniej plik cookie. Uzyskane w tym procesie informacje serwer może przeanalizować na różne sposoby. Pliki cookie umożliwiają przykładowo dopasowanie
wyświetlanych reklam czy też ułatwienie nawigacji na stronie internetowej. Użytkownik strony internetowej może wyłączyć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, tj.  w  stosowanym  na  urządzeniu  programie  do  otwierania  i  wyświetlania  stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Safari).

 

Do czego używamy plików cookies?

Pliki Cookie wykorzystywane są celu poprawnego wyświetlania treści witryny internetowej.

 

Usuwanie i wyłączanie plików cookies

Standardowo  oprogramowanie  służące  do przeglądania  stron  internetowych  domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione  w  taki  sposób,  aby  blokować  automatyczną  obsługę  plików  „cookies”  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie  stosowania  plików  „cookies”,  może  wpłynąć  na  niektóre  funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Pobierz plik